0 varer i handlevognen, total 0,00
Salgsbetingelser

1. Parter

Selger:
bARe clinic AS
Kirkegaten 27
4006 Stavanger
Orgnr. 889 182 792

bARe clinic AS blir i det følgende benevnt "Selger". Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "Kjøper".

2. Bestillings- og avtaleprosess

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Selger. Selger er samtidig bundet av Kjøpers bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken/ utsolgte varer

Selger tilstreber å gi Kjøper så korrekt informasjon om produktene som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, Selgers markedsføring eller på annen måte.Videre forbeholder Selger seg retten til å kansellere Kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Selger forbeholder seg retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om Kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Kortinformasjon

Når du handler hos Selger blir betalingen behandlet av DIBS som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa/ Mastercard. All kortinformasjon blir oppbevart hos DIBS i henhold til kortselskapets regelverk og er i henhold til reglene i personvernloven. Selger oppbevarer ingen kortopplysninger selv. Selger er ansvarlig for alle kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

6. Ekspedering av ordre/ Leveranse

Bestillinger blir normalt sendt i løpet av 3 virkedager. Vi sender ikke varer til Svalbard eller utlandet.

7. Personopplysninger

Selger er ansvarlig for de personopplysningene Kjøper gir til Selger. Denne informasjonen blir brukt for å gi Kjøper best mulig service og for å gi Kjøper gode tilbud. Personopplysningene vil kunne brukes så lenge Kjøper er aktiv kunde hos Selger. De vil bli oppbevart inntil Kjøper sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet.

8. Reklamasjon

Dersom en vare har feil eller mangler kan Kjøper enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at Kjøper mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må Selger få beskjed i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

9. Angrerett

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Kilde: Forbrukerombudet.